Chi tiết tin tức

Chính sách bảo mật tại robuxviet.vn

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với trang web robuxviet.vn (gọi riêng và gọi chung là "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với trang web của chúng tôi ("Trang Web") (chúng tôi gọi Trang Web và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như mô tả trên Trang Web của chúng tôi là "Các Dịch Vụ"). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Thông báo Bảo mật này ("Thông báo Bảo mật" hay "Thông báo") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

"Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, truy cập trang web của chúng tôi, hoặc tiếp cận Các Dịch Vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Thông báo Bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Thông báo Bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Thông báo Bảo mật sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Thông báo Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

KHI NÀO CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 • khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Trang Web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
 • khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;
 • khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi;
 • khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi;
 • khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game;
 • trong quá trình bạn chơi game;
 • khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định bằng cách thức tự động hoặc thụ động dùng các công nghệ khác nhau, các công nghệ này có thể được tải về thiết bị của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Chúng tôi chỉ có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho Các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).

Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này vì một hoặc nhiều Mục Đích, bao gồm, nhưng không giới hạn các dịch vụ dựa trên địa điểm mà bạn yêu cầu hoặc để cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn với những người dùng khác như là một phần của Dịch vụ của chúng tôi Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể hủy việc cho phép chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn bằng cách sửa đổi lại mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách vô hiệu dịch vụ định vị vị trí của bạn trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • họ tên;
 • địa chỉ email;
 • ngày sinh;
 • số điện thoại;
 • giới tính;
 • bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web của chúng tôi như thế nào; và dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi.

CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

Để sử dụng các chức năng nhất định của Các Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản người dùng, việc này yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân nhất định. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin cần thiết của bạn cũng như tên người dùng mà bạn chọn. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ chọn một tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập và duy trì tài khoản của mình một cách an toàn.

TRUY CẬP CÁC TRANG WEB

Như với hầu hết các trang web, máy tính của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu cá nhân về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn duyệt Trang Web của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành, tên/phiên bản trình duyệt của máy tính của bạn, các trang web giới thiệu, trang được yêu cầu, ngày/giờ, và đôi khi là một "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào.

COOKIES

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Trang Web của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc trang web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những chuyển động trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các game bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi sự sử dụng trang web hoặc game.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua email và bằng các mẫu đơn lấy ý kiến phản hồi. Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email. Ngoài thông tin này, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đã nhận từ các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, địa chỉ email, đối với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và chúng tôi không chuyển nhượng hay chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn cũng có thể đăng các thắc mắc và trả lời thắc mắc của người dùng khác trong các diễn đàn cộng đồng của chúng tôi. Diễn đàn và các dịch vụ nhắn tin của chúng tôi cho phép bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi; để làm như thế, chúng tôi duy trì thông tin, chẳng hạn như ID người dùng, danh sách số liên lạc và tin nhắn trạng thái của bạn, bao gồm bạn đang chơi game gì (nếu bạn đã chọn bật tùy chọn này). Ngoài ra, những dịch vụ này và các dịch vụ tương tự trong tương lai có thể yêu cầu chúng tôi phải duy trì ID người dùng và mật khẩu của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 • để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 • để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và trang web của chúng tôi, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
 • để quản lý, điều hành, quản trị và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ghi nhớ ưu tiên của bạn;
 • để điều chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua Các Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mối quan tâm và ưu tiên của bạn, cung cấp một phương thức nhanh hơn cho bạn truy cập thông tin tài khoản của bạn và gửi thông tin cho chúng tôi và cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, nếu cần;
 • để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 • để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 • để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 • để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi;
 • để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Trang Web;
 • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 • để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi game, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của chúng tôi;
 • trường hợp bạn cho phép trước, vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau chẳng hạn như đường bưu điện, email, các dịch vụ dựa trên địa điểm hoặc cách khác, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai;
 • để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
 • để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
 • để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Chúng tôi;
 • để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;
 • để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù là trong hay ngoài khu vực của bạn; và/hoặc
 • bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn. (gọi chung là “Các Mục Đích”).

Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi hợp lý để giả định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; và (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào. Nếu bạn ngừng sử dụng Trang Web, hoặc quyền của bạn được sử dụng Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ đã chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Thông báo bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

CHÚNG TÔI CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ KHÁCH TRUY CẬP CHO CÁC BÊN BÊN NGOÀI HAY KHÔNG?

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù ở bên trong hay bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 • nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;
 • người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân Chúng tôi lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Chúng tôi hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và
 • bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích

Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử chơi game của bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các game nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

Ngoài ra, bạn có thể chọn xuất thông tin hoạt động người dùng của bạn dưới dạng thông tin RSS feed có thể được đăng ký nhận bởi những người dùng khác, có thể gồm có thông tin về việc bạn chơi game, cài đặt game, kết nối với người dùng khác và thông tin khác về hoạt động tài khoản của bạn được công bố như thông tin mới (feed) trên Trang Web.

Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Trang Web. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa Chỉ IP của máy tính của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi.

Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

Rút Tên và Rút Lại Sự Đồng Ý

Để sửa đổi đăng ký email của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ được liệt kê bên dưới.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới ở Phần 20.2.

Một khi chúng tôi nhận được yêu cầu rõ ràng của bạn về việc rút lại sự đồng ý đề cập bên trên và xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu này và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được cho biết trong yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh làm rõ hiểu được yêu cầu của bạn.

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định phát sinh việc đó. Về vấn đề này, khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng và, tùy vào mức độ của yêu cầu đó, nó có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi, v.v., tùy trường hợp, mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Yêu Cầu Truy Cập và/hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Trang Web. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới ở Phần 14.2.

Đối với yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi đã có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp chúng tôi không thể trả lời bạn trong vòng 30 ngày đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết thời gian sớm nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin đã yêu cầu. Lưu ý rằng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân có thể miễn cung cấp các loại dữ liệu cá nhân nhất định theo yêu cầu truy cập của bạn.

Đối với yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ:

 • sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp chúng tôi không thể làm như thế trong thời gian như thế, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết thời gian sớm nhất mà chúng tôi có thể sửa. Lưu ý rằng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân có thể miễn sửa các loại dữ liệu cá nhân nhất định theo yêu cầu của bạn cũng như quy định (các) trường hợp chúng tôi không cần sửa mặc dù bạn có yêu cầu; và
 • chúng tôi sẽ gửi dữ liệu cá nhân đã sửa cho mọi tổ chức khác mà chúng tôi đã tiết lộ dữ liệu cá nhân trong vòng một năm trước ngày sửa, trừ khi tổ chức khác đó không cần dữ liệu cá nhân đã sửa vì bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào.
 • Bất kể quy định trong đoạn phụ (b) ngay bên trên, chúng tôi có thể, nếu bạn có yêu cầu, chỉ gửi dữ liệu cá nhân đã sửa cho các tổ chức cụ thể mà chúng tôi đã tiết lộ dữ liệu cá nhân trong vòng một năm trước ngày sửa.
 • Chúng tôi cũng sẽ/có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn đối với việc giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.
 • Chúng tôi có quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với Các Dịch Vụ, vui lòng thoải mái liên hệ: cskh@robuxviet.vn

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hay khiếu kiện nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi với khiếu nại hoặc khiếu kiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email cùng với khiếu nại hoặc khiếu kiện của bạn: Email: cskh@robuxviet.vn và đề người nhận là "Personal Data Protection Officer".

Trường hợp bạn gửi khiếu nại qua email hoặc thư thường, việc chỉ dẫn đến vụ việc khiếu nại liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư sẽ giúp chúng tôi xử lý một cách nhanh chóng yêu cầu của bạn bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm trong công ty chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, bạn có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại về Luật Bảo Mật Thông Tin”.

Chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ khiếu nại hay khiếu kiện nào mà bạn có thể có một cách công bằng và nhanh nhất có thể.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Xin vui lòng đọc các Điều Khoản Dịch Vụ về việc sử dụng, loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý điều chỉnh việc sử dụng Trang Web và Các Dịch Vụ và các chính sách liên quan khác.

Xác nhận thanh toán

Thông tin nạp thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Khuyến mại
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thực nhận

Đăng nhập

Vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký để trải nghiệm tốt nhất
dịch vụ của chúng tôi!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập để tiến hành giao dịch!

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây